CAFETERIA – EZT IS LEHET ...

A munkavállaló, személyesen közreműködő tag közeli hozzátartozója részére gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatása.
A juttatás legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig (2017-ben 28.500 Ft/hó) adható.

Adó: kevesebb mint 34,22 %.